Uddannelse med fokus på trivselsmålinger og effekter i trivselsarbejdet

Få viden og handlemuligheder, der gør en forskel for børns trivsel og læring og styrker det lærende teamsamarbejde.

En uddannelse med afsæt i hverdagens trivselsarbejde, aktionslæringsmetode og viden om den trivselspraksis, der virker.

I undervisningen inddrager deltagerne trivselsmæssige problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation.


Hvordan bliver mit arbejde til bedre trivsel for børnene?

Det spørgsmål er drivkraften for udforskning af centrale og ministerielt udvalgte temaer i trivselsarbejdet

  • Trivsel med afsæt i psykisk og fysisk velbefindende

  • Trivsel med afsæt i faglige og personlige kompetencer

  • Trivsel med afsæt i oplevelsen af støtte og inspiration fra omgivelserne

  • Ro og orden

  • Undervisningsmiljø

Det praktiske

Undervisningens tilrettelæggelse

Uddannelsen tilrettelægges som seminardage kombineret med, at du undervejs på uddannelsen gennemfører et trivselsforløb på egen skole med mulighed for supervision. Der er vekselvirkning mellem face-to-face undervisningsoplæg, træning, e-læring og praksisarbejde med trivselsforløb på egen skole.


Bestået uddannelse

Uddannelsen udgør et valgfag på Den Offentlige Lederuddannelse á 5 ECTS-point. For at bestå uddannelsen, skal du efter 7-trinsskalen have bestået den afsluttende eksamen, som er en samlet vurdering af en erfaringsrapport, der lægger op til en mundtlig eksamen.


Undervisere

Undervisere på uddannelsen er Ambios’ konsulenter har mange års erfaring med organisations- og kompetenceudvikling med aktionslæring på især børne- og ungeområdet - både som konsulenter og som professionsudøvende. Det betyder, at vi både udefra og indefra kender de udfordringer og dilemmaer, der knytter an til udvikling af trivselspraksis.


Tid og sted

Uddannelsen består af

  • Seminardage: 6 hele dage fra kl. 9.00-15.00
  • Vejledning: 1 halv dag
  • Eksamen: 1 halv dag.

Se datoer for næste hold øverst på denne side

Seminardage og eksamen afholdes på hos Ambios på Ledreborg Alle 2A 4320 Lejre eller i studerendes lokalområde efter aftale. Supervision foregår i egen praksis.

 

 

Datoer for hold 3

Dette hold er særligt tilrettelagt for pædagoger i SFO og klub med fokus på feedback og dannelse - med elevtrivsel som målsætning.

Læs mere om uddannelsen her.

Hold 3, efterår 2018

Undervisningsmodul kl. 9-15: 

Afsluttende eksamen:


Hvem henvender uddannelsen sig til?

Alle som arbejder med børns trivsel og læring i offentlige og private organisationer.

Uddannelsen er særligt relevant for pædagoger og lærere i dagtilbud og indskoling.

Den Pædagogiske Trivselsvejlederuddannelse kan også tilrettelægges som lederuddanelse eller kursusdage med trivsel som strategisk intention.

Vi har haft dygtige og kompetente undervisere, der har været skarpe på deres felt. Mit største udbytte af uddannelsen er min erhvervede viden om trivsel og viden om, hvordan man kan arbejde med trivsel i skolen.
— Pædagog i 0.klasse

 

TRIVSELSSALON

Ambios afholdt første trivselssalon  d. 23. november 2017.

Hent invitation med program her

Hent slides fra Trivselssalon her