Det centrale element i ”Samskabelse og lærende teamudvikling” er tre aktionslæringsperioder, hvor grupper fra skolernes indskolingspersonale arbejder med praksisudvikling. Hver af de tre perioder varer cirka tre måneder. Det tilstræbes, at flest mulige lærere og pædagoger fra indskolingen kan nå at deltage i en af de tre perioder. 

Herudover uddannes fire AL-tovholdere på hver af Greve kommunes ti skoler - to lærere og to pædagoger. Det betyder, at de kan facilitere ”AL-forløb” (aktionslæringsforløb) og stå i spidsen for AL-aktiviteter på deres skole - også efter projektetes afslutning. 

Den praksisudvikling, en gruppe arbejder med hen over en periode, kaldes også et AL-forløb. Et AL-forløb faciliteres i første periode af en ekstern konsulent, hvor Al-tovholderne er i mesterlære. Anden og tredje periode faciliteres af lokale AL-tovholdere. 

En skole har en -tre AL-grupper, som laver AL-forløb i hver af de tre perioder. Her arbejdes der med samme overordnede tema (strategisk intention), som skal sætte retning på det pædagogiske arbejde, der kommer ud af den lærende teamudvikling i AL-gruppen. Inden for det overordnede tema kan hver gruppe arbejde med de specifikke forundringer, der er relevante for dem. 

En gruppe kan være lærere og pædagoger fra en årgang eller fra en klasse.

Herunder illustreres det, hvornår på året de tre AL-perioder ligger. Antallet af grupper, gruppens navn/årgang og den strategiske intention samt forundringer er et eksempel fra en konkret skole. Det vil variere fra skole til skole, hvor mange grupperder er i gang i en periode. Det vil ligeledes variere, hvor mange der er med i hver gruppe (mellem tre-ni) og hvilke årgange/klasser, der er i spil hvornår. De konkrete datoer for de enkelte skoler formidles lokalt af den lokale task force.