Bonsai Institute og Ambios er gået sammen om at skabe Et unikt forløb

Det er netop institutionens egen naturpædagogiske praksis der er udgangspunkt for jeres læring. Bonsai Institute og Ambios’ forudsætninger for denne tilgang er mangeårigt forsknings- og udviklingsarbejde på det pædagogiske og det naturfaglige 0-6 års område.

Med samarbejdet mellem Ambios og Bonsai Institute tilbyder vi at gøre institutuioner til frontløbere på det naturpædagogiske område.


Både uddannelse og institutionsforløb

Med uddannelsen til Vejleder i naturpædagogik får du ikke alene en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau. Jeres institution får også muligheden for at undersøge, udvikle og synliggøre jeres pædagogiske arbejde med barnet i naturen.

Institutionen kommer til at arbejdemed at synliggøre den naturpædagogiske indsats som en samlet toning af indsatsen med de styrkede pædagogiske læreplaner

I undervisningen inddrager du forundringer, problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i din organisation.

Bonsai - nat vejleder mand med børn.psd.jpg

Naturpædagogisk toning af de pædagogiske læreplaner

Toningen giver en særlig mulighed for styrkelse af institutionens naturpædagogiske kvalitet og profil:

  • I finder nye muligheder i jeres praksisfelt ved at tage udgangspunkt i naturpædagogikken – I bliver modigere til at stille jer åbne og udforske jeres naturpædagogiske praksis

  • Motivationen bliver vækket og der skabes begejstring til at arbejde med læreplanerne, med naturen som omdrejningspunkt ud fra en lærings- og udviklingsmetode med stort ejerskab

  • I bruger det miljø I allerede har, men finder frem til enkle metoder, hvor I kan skabe sammen og udvikle børnenes iboende naturlige kvaliteter

  • I får fokus på børneperspektivet, læring og fællesskab i naturen og skaber et fælles sprog om jeres naturpædagogiske indsatser

  • I skaber et levende pædagogisk læringsmiljø, der både fremmer sundhed for børnene og er et sundt og motiverende afsat for det pædagogiske personale

  • I får et stærkt samarbejde mellem leder og vejlederen i naturpædagogik om udviklingsledelse og selvledelse i institutionen


Det har været spændende at have et brugbart værktøj, der relativt nemt har sat sit aftryk i undervisningen.

Det praktiske

Uddannelsens tilrettelæggelse

Der er vekselvirkning mellem face-to-face undervisningsoplæg, træning og forløb med aktionslæring i egen organisation. På træningsseancerne superviseres du i facilitering af aktionslæring.


Institutionsforløb – En del af uddannelsen

Parallelt med uddannelsen gennemfører du undervejs et aktionslæringsforløb i egen praksis. Din skriftlig opgave, træning, logbøger og refleksioner på uddannelsen har primært som mål at styrke dit Institutionsforløb.


Bestået uddannelse Uddannelsen udgør et valgfag på Den Offentlige Lederuddannelse á 5 ECTS-point. For at bestå uddannelsen, skal du efter 7-trinsskalen have bestået en mundtlig eksamen. Undervejs får du vejledning.


Hvor Seminardage og eksamen afholdes i Ambios' undervisningslokaler på Christianshavn eller i Gentofte. Udviklingsbesøgene afholdes på institutionen.

Når du har gennemført uddannelsen bliver du en del af Ambios’ AL-netværk. Her får du vores AL magasiner, tilbud om træning og invitation til aktionslæringssaloner.


Pris

Prisen foruddannelsen er 22.500.- (momsfrit) STØTTE: Til uddannelsen kan der søges op til 25.000 kr. via den kommunale, den regionale eller den statslige kompetencefond såfremt du opfylder betingelserne

 

 

Datoer for hold 1

Forår 2020

Infomøde: Fre. d. 1. nov kl. 13.00

Kickoff: 10. jan.

Seminar: 7 feb, 6. marts. 3. apr. og 24. apr.

Udviklingsbesøg: Aftales indivduelt

Eksamen: 19. juni 2020
 


Hvem henvender uddannelsen sig til?

Pædagoger og pædagogmedhjælpere med interesse for naturpædagogik

Uddannelsen til vejleder i naturpædagogik er særlig relevant for dig, der ønsker at arbejde med udvikling, som både flytter dig selv og institutionen.

Hvad er aktionslæring?

Undervejs kommer I til at arbejde med aktionslæring, med udgangspunkt i Ambios´ erfaringer med kapacitetsopbygning til aktionslæring i kommunale organisationer og forsknings- og udviklingsprojekter.

Jeg har særligt været glad for øvelserne. Det giver god mening at afprøve øvelser på holdet, inden man skal ud i praksis.

KOMPETENCEGIVENDE DIPLOMMODUL OM DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

 Selve uddannelsesforløbet er bygget op om diplommodulet ’Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan’.

Vi opfordrer til, at uddannelsen tages med 2 eller 3 kollegaer fra samme institution, klynge eller netværk

 


Ambios – når I selv vil styre udviklingen

Ambios har gennemført over 35 hold af Aktionslæringskonsulent-uddannelsen. Vi laver uddannelser, hvor det er institutionens udfordringer og dine kompetencer, der er i fokus.