et udforskende forløb - hvor i bestemmer indholdet

Få viden og handlemuligheder, der gør en forskel for børns trivsel og læring og styrker det lærende teamsamarbejde.

Forløbet tilbydes til private institutioner, der ønsker:

 • Selv at sætte ramme og retning for institutionens kompetenceudvikling

 • At styrke professionalisme, få masseret fagligheden og få faglig wellness

 • At sætte ord og begreber på (tavs) hverdagspraksis

 • At fremvise tydelig pædagogik baseret på refleksioner over aktioner i børnegruppen

 • At opbygge kapacitet til pædagogisk udviklingsarbejde gennem hverdagseksperimenter


Det praktiske

Pris: Kr. 4.188,- (inkl. støtte fra Uddannelsesfonden)


Tilrettelæggelse

Forløbet er organiseret som trad. undervisning, foran computeren, på personalemødet og med workshop på institutionen.

Undervejs gennemfører I et aktionslæringsforløb på egen institution med mulighed for en eller flere workshops med en konsulent fra Ambios.

Der er vekselvirkning mellem face-to-face undervisningsoplæg, træning, e-læring og praksisarbejde på egen institution.


Tid og sted

Forløbet består af

 • Aktionslæringsforløb startes med forberedelsespakke
 • Seminar den 12. sept. 9.00-15.30 i BUPL Forbundshuset
 • Aktionslæringstjek - digital per telefon eller videokonf.
 • Workshop 1 på institutionen
 • Feedbackproces
 • Workshop 2 på institution (kræver egen betaling)

Undervisere

Undervisere på uddannelsen er Ambios’ konsulenter har mange års erfaring med organisations- og kompetenceudvikling med aktionslæring på især børne- og ungeområdet. Vi kender udefra og indefra de udfordringer og dilemmaer, der knytter an til udvikling af praksis.


 

 

Forløb efterår 2019

Ambios har lavet aftale med BUPL og Accountor om udbud af et spændende kompetenceudviklingsforløb

HENT BROCHURE her


Hvem henvender kompetenceudviklings-forløbet sig til?

Alle som arbejder med børns trivsel og læring på private institutioner, hvor der er indgået overenskomst mellem BUPL og Accountor.

Vi har haft dygtige og kompetente undervisere, der har været skarpe på deres felt. Mit største udbytte er min erhvervede viden om trivsel og hvordan vi kan arbejde videre med det i praksis.
— Pædagog fra lignende forløb