Ambios konsulenter

9Z5A4224.jpg

Hans-Henrik Grieger

Cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet med en bachelor i pædagogik og uddannelsesplanlægning. Hans-Henrik er derudover international certificeret coach.

Hans-Henrik er både rådgiver og har stor erfaring som proceskonsulent. Hans arbejde er centreret om team-, organisations- og professionsudvikling inden for feltet læring, psykisk arbejdsmiljø og kvalitetsudvikling. Han lægger vægt på at skabe udvikling inden for de betingelser og rammer, som organisationen og medarbejderne har. Centrum for Hans-Henriks arbejde er således at finde og udvikle potentialet, hvor både individ og organisation opnår vækst, læring og bedre kvalitet.

Hans-Henrik har gennem mange år undervist, eksamineret, vejledt og været censor på bl.a. Diplomuddannelse i ledelse samt Diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling. Han har derudover erfaring fra forskningsverdenen såvel i Ambios, som fra Roskilde Universitet og fra Sociologisk Institut (FAOS) ved Københavns Universitet.

9Z5A4229.jpg

Camilla Gudrun Poulsen

Uddannet lærer, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og har diplom i "Ledelse og medarbejder" og "Ledelse og organisation" og aktionslæringskonsulent.

Camilla har arbejdet som lærer og senere som udviklingskonsulent i skoleforvaltningsregi og som faglig leder i PPR, hvor hun især har arbejdet med udvikling af strategi- og komptenceudvikling på børne- og ungeområdet. Hun er optaget af samspillet mellem kompetencer i professionelle læringsfællesskaber og organisatorisk outcome inden for feltet arbejdspladslæring og organisatorisk læring. 

Camilla arbejder med rådgivning til kapacitetsopbygning og varetager supervisons- og mesterlæreforløb. På Ambios uddannelser er hun underviser og varetager eksaminer og vejledning.