Fokus på træning i facilitering af profesionelle læringsfællesskaber

Træn dine kompetencer til at lede praksisudvikling med aktionslæring

Har du en AL-uddannelse eller har du igennem dit arbejde erfaring med aktionslæring? 

Og kunne du godt tænke dig at blive mere sikker i AL-håndværket igennem systematisk og kompetent superviseret træning? 

Så kan det være, at professionelle læringsfællesskaber med Træningslab er noget for dig!.


Hvad er TræningsLab?

Træningslab er et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at eksperimentere systematisk med faciliteringskompetencer i et afgrænset og trygt træningsrum. 

Her er det muligt at sætte spot på udvalgte kompetencer, og situationer, som afprøves, reflekteres og trænes igen.

Der er altid to undervisere på disse dage, så det er muligt at differentiere og holddele undervisningen.


Tilrettelæggelse

Når du tager uddannelsen Træningslab - træning og fordybelse iprofesionelle læringsfællesskaber med AL deltager du i et forløb bestående af fire undervisnings- og træningsdage med mulighed for læsning og fordybelse imellem dagene. 

Ud over de fire obligatoriske dage er det muligt at tilvælge eksamen med tilhørende pensum og censureret karaktergivning. Med dette tilvalg modtages 5 ects point, som gives for bestået DOL-valgfagsmodul.

Uddannelsen består således af to dele:

 1. Obligatorisk: Fire undervisnings- og træningsdage i AL-træningslab
 2. Tilvalg: Eksamen med 5 ects for bestået DOL-valgfagsmodulmodul

Undervisningsdage

De fire undervisnings- og træningsdage indeholder fælles formiddagsoplæg med obligatorisk tema og eftermiddagsfordybelse med valgfrit tema (Træningslab).

Dag 1

Fælles tema:

Professionelle læringsfællesskaber

Dag 2

Fælles tema:

A-modellen til organisatorisk kapacitetsopbygning

Dag 3

Fælles tema:

Effekter i professionelle læringsfællesskaber

Dag 4

Fælles tema:

Forundring og eksperimeneter

Til eftermiddagsfordybelse vælger man ved fire af seks temaer:

 1. Træd i karakter som AL konsulent
 2. Integritet og autenticitet som AL tovholder
 3. Feedback i aktionslæring
 4. Kunsten at mestre spørgsmål
 5. Timing, flow og øjeblikket
 6. Lytning i aktionslæring

De fire temaer vælges efter tilmelding til uddannelsen.

Det praktiske

Eksamen med 5 ects

Uddannelsen kan afsluttes med eksamen med 5 ects for bestået DOL-valgfagsmodulmodul (Team og netværksledelse) Med tilmelding til eksamen med 5 ects for bestået DOL-valgfagsmodulmodul får du:

 • 500 siders pensum
 • Vejledningssamtale
 • Teoretisk funderet skriftlig opgave:
 • Individuel kompetenceudviklingsplan
 • Plan til opbygning af proff. læringsfællesskab
 • Skriftlig eksamen med DOL godkendt censor

Tid og sted

Uddannelsen består af:

 • 4 hele dage fra kl. 9.00-15.00
 • E-læring (hjemmestudie)
 • Vejledning: 1 halv dage
 • Eksamensdag

Seminardage og eksamen afholdes på hos Ambios undervisningslokaler på Christianshavn, Overgaden Neden Vandet 9C, 1414 Kbh. C eller i studerendes lokalområde efter aftale. Supervision foregår i egen praksis. Når du har gennemført uddannelsen bliver du en del af Ambios’ AL-community. Her får du vores AL magasiner, tilbud om træning og invitation til aktionslæringssaloner.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Professionelle læringsfællesskaber med Træningslab er en uddannelse til dig,

 • der har en AL-uddannelse
 • der igennem dit arbejde har erfaring mad aktionslæring
 • der er konsulenter og har erfaring med facilitering af lærings- og udviklingsprocesser
Tid til fordybelse har sat tankerne i gang. At prøve tingene af har givet energi i hverdagen

Hvad får du ud af uddannelsen

"Professionelle læringsfællesskaber med Træningslab” er en uddannelse, der er rettet mod at træne dine kompetencer til læringsledelse. 

Det betyder, at der stilles skarpt på samtale- og faciliteringskompetencer under AL-forløb, mens der i mindre grad fokuseres på de organisatoriske elementer.

 • Styrkede kompetencer til at gennemføre aktionslæringsforløb i egen organisation
 • Bevidsthed om og træning i forskellige roller som leder og konsulent
 • Overblik over og afprøvning af metodikker og værktøjer til at udforske organisationens praksis
 • Supervision i træningskompetencer
 • Tekster til udlevering (elektronisk eller trykt) 
 • En del af Ambios’ AL community, herunder adgang til et digitalt læringsrum med adgang til online forelæsninger og litteratur om AL