Uddannelse med fokus på praksisudvikling og kapacitetsOPBYGNING

Få kompetence til at lede praksisudvikling med aktionslæring

En uddannelse med afsæt i din hverdagspraksis, hvor aktionslæring anvendes som bærende metode til kapacitetsopbygning. 

Uddannelsen giver dig muligheder for at få viden, færdigheder og kompetencer til udviklingsledelse ud fra et eklektisk princip. Det betyder, at du i uddannelsen får værktøjer til at skabe indsigter i at forstå og udvikle egen praksis ud fra forskellige positioner og teoretiske ståsteder.

I undervisningen inddrager du forundringer, problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i din organisation.


Hvordan kan vi få vores arbejde til at virke, så det gør en forskel for dem, det handler om?

Det spørgsmål er drivkraften for en række temaer, der centrerer sig om forundring fra praksis og handlingsrettede eksperimenterer.

 • Forundring: Hvad er relevant og interessant at undersøge, som skal føre til handlingsændringer i hverdagen?

 • Aktion: En nærmere undersøgelse af forundringen eller en handling som på baggrund af forundringen ændrer hverdagspraksis.

 • Iagttagelse: Med fokus på de iværksatte aktioner iagttages én praksis systematisk.

 • Refleksion og Systematisering: Ved refleksionen hjælper aktionslæringskonsulenten deltagerne til at identificere og systematisere, hvordan den iværksatte aktion og de konkrete iagttagelser bidrager til at blive klogere på eller løse den aktuelle forundring.


Det har været spændende at have et brugbart værktøj, der relativt nemt har sat sit aftryk i undervisningen.

Det praktiske

Uddannelsens tilrettelæggelse

Der er vekselvirkning mellem face-to-face undervisningsoplæg, træning, e-læring og praksisarbejde med aktionslæringsforløb i egen organisation. På træningsseancerne superviseres du i facilitering af aktionslæring.


Praksisforløb – En del af uddannelsen

Parallelt med uddannelsen gennemfører du undervejs et aktionslæringsforløb i egen praksis. Dine skriftlige opgaver, træning, logbøger og refleksioner på uddannelsen har primært som mål at styrke dit praksisforløb.


Bestået uddannelse

Uddannelsen udgør to valgfag på Den Offentlige Lederuddannelse á i alt 10 ECTS-point. For at bestå uddannelsen, skal du efter 7-trinsskalen have bestået to skriftlige og en mundtlig eksamen. Undervejs får du vejledning i opgaveskrivning.


Eksamen

Seminardage og eksamen afholdes på hos Ambios' undervisningslokale, Ledreborg Allé 2A, Lejre, eller lokalt hos deltagerne efter aftale.

Når du har gennemført uddannelsen bliver du en del af Ambios’ AL-netværk. Her får du vores AL magasiner, tilbud om træning og invitation til aktionslæringssaloner.


Undervisere

Undervisere på uddannelsen er Ambios’ konsulenter, som har mange års erfaring med organisations- og kompetenceudvikling med aktionslæring på især børne- og ungeområdet - både som konsulenter og som professionsudøvende.

 

 

Datoer for hold 36

Forår 2020:

Modul 1: 14+15/1, 5/2, 26/2

Modul 2: 18/3, 31/3, 21/4 og 12/5

Eksamen: 12/6

Vejledninger: Aftales undervejs
 


Hvem henvender uddannelsen sig til?

Alle som arbejder med praksisudvikling, lærende teamudvikling og organisatorisk læring i offentlige og private organisationer. Aktionslæringskonsulentuddannelsen er særligt relevant for dig, der ønsker at arbejde med udviklingsledelse, som både flytter dig selv, organisationen, og som har en positiv effekt på velfærdsydelsen/bundlinjen.

Hvad er aktionslæring?

I aktionslæring er fokus løbende at blive klogere på, hvordan du kan raffinere din faglighed og praksis i forhold til trivsel. 

A-modellen er udviklet med udgangspunkt i Ambios´ erfaringer med kapacitetsopbygning til aktionslæring i kommunale organisationer og forsknings- og udviklingsprojekter.

Jeg har særligt været glad for øvelserne. Det giver god mening at afprøve øvelser på holdet, inden man skal ud i praksis.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Du får kompetence til at lede og facilitere udviklingsprocesser i professionelle læringsfællesskaber og i egen praksis.

 • En lærings- og udviklingsmetode med høj motivation og stort ejerskab

 • Teoretisk og anvendelsesorienteret viden om aktionslæring

 • Kompetencer til at gennemføre aktionslæringsforløb i egen organisation

 • Bevidsthed om forskellige roller som leder og konsulent

 • Overblik over metodikker og værktøjer til at udforske organisationens praksis

 • Sikre bedre og varige handlingsændringer i forandringsprocesser vi har erfaring for virker i praksis


Ambios – når I selv vil styre udviklingen

Ambios har gennemført over 35 hold af Aktionslæringskonsulent-uddannelsen. Vi har udviklet aktionslæringskonsulentuddannelsen, så det er jeres organisatoriske udfordringer og dine kompetencer til at facilitere aktionslæring, der er i fokus.