mesterlære 

– Kompetenceudvikling af team og træning af AL-facilitator under AL-forløb

Ønsker I systematisk og kompetent at implementere og udvikle et fagligt indsatsområde i professionelle læringsfællesskaber?  

Og ønsker jeres AL-facilitator samtidig at få trænet sit AL-håndværk? Så kan et AL-forløb med Mesterlære være noget for jer!

Et mesterlærerforløb giver samtidig AL-facilitator et DOL-modul med 5 ECTS point (valgfaget Ledelse og kompetenceudvikling).


Det får I med mesterlæreforløb

Under et AL-forløb med mesterlære kommer et professionelt læringsfællesskab til at udvikle kompetencer i og af praksis, samtidig med at AL-facilitator kommer til at træne håndværk og rolle i egen organisation. 

Det får AL-facilitator

 • Sparring og rådgivning af konsulent inden AL-samtalerne

 • Træning af AL-facilitering med gradvis overtagelse af faciliteringsrollen

 • Supervision efter hver AL-samtale

 • Udviklingslan for AL-arbejde

Det får læringsfællesskabet

 • Udvikling af praksis med udgangspunkt i relevant forundring og med synlige resultater

 • Transformering af viden og indsigt til kompetence og handlemuligheder

 • Erfaring med metode til praksisudvikling i professionelt læringsfællesskab

 • Synlige resultater med udviking af praksis


Tilrettelæggelse 

Et AL-forløb med mesterlære er som udgangspunkt inddelt i tre dele, men kan tilpasses efter behov:

 1. Rammesætningsmøde/formøde leder, lokal AL-facilitator og ekstern konsulent

 2. Superviseret AL-forløb faciliteret af lokal AL-facilitator og ekstern konsulent

 3. Undervisning m. eksaminering (5 ECTS): Vejledning, træningslab, e-læring og selvstudie

 

1. Formøde

Et AL-forløb med mesterlære kan starte med et formøde, hvor det handler om rammesætning af forløbet:

 • Fælles forståelse af AL-metoden

 • Formulering af strategisk intention

 • Datoer og tidspunkter for AL-samtalerne

 • Rollefordeling mellem lokal facilitator og ekstern AL-konsulent under samtalerne

Formødet ersåledes med til at kvalificere det superviserede AL-forløb.

 

2. Superviseret AL-forløb

Et superviseret AL-forløb består af fire AL-samtaler i et professionelt læringsfællesskab - et team eller andre grupper med fælles reference til praksis.

De fire AL-samtaler vil blive faciliteret af en af Ambios’ konsulenter med organisationens egen AL-facilitator i mesterlære. 

I forløbet byttes rollerne gradvist, så den lokale AL-facilitator i stigende grad overtager ansvaret for forløbet. 

Progressionen i rolleskift aftales efter individuelle ønsker og erfaring.

 

3. Undervisning

Et AL-forløb med mesterlære indbefatter undervsiningsaktiviteter, der  afsluttes med eksamen for AL-facilitator.

 • Træningslabs

 • e-læringsaktiviteter

 • vejledning

 • Individuel kompetenceudviklingsplan

 • Plan til opbygning af fortsat kompetenceudvikling og implementering af strategisk intention


Hvem henvender mesterlæreforløb sig til?

AL-forløb med mesterlærer er til organisationer, 

 • hvor man igennem kurser og oplæg har opnået ny faglig viden, men man mangler at omsætte viden til praksis

 • hvor man i forvejen har en lokal AL-facilitator eller anden vejleder, der mangler træning i akionslæringshåndværket

 • hvor man er optaget af lærende teamudvikling og i professionelle læringsfællesskaber

 • hvor man har en nysgerrig og eksperimenterende tilgang til læring og udvikling

At facilitere aktionslæring er et håndværk - man lærer det, når man ser det, og når man prøver det

Ambios – når I selv vil styre udviklingen

Ambios har gennemført over 34 hold af Aktionslæringskonsulent-uddannelsen. Vi har udviklet aktionslæringskonsulent-uddannelsen, så det er jeres organisatoriske udfordringer og dine kompetencer til at facilitere aktionslæring, der er i fokus.